Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parson Russell teriér
FCI-Standard č. 339 / 28. 11. 2003 / GB
PARSON RUSSELL TERRIER (EN)
PARSON RUSSELL TERIÉR (CZ)
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 29.10.2003.
VYUŽITÍ: Robustní, vytrvalý pracovní teriér se zvláštní schopností pracovat pod zemí.
KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 3 teriéři. Sekce 1 vysokonozí a středně velcí teriéři. S pracovní zkouškou. 
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Vikář John (Jack) Russell, zakladatel tohoto plemene, se narodil v roce 1795 v Darmouthu v Devonu. Stal se duchovním a povětšinu svého života sloužil ve velké farnosti Swymbridge v  Devonu. Jako zkušený jezdec a velký lovec se začal vášnivě věnovat chovu a selekci teriérů. V roce 1873 byl založen Kennel Club a Russell se stal jedním z jeho prvních členů. Zemřel v roce 1883 v úctyhodném věku 87 let. Svého prvního teriéra si pořídil při svých studiích na Oxfordské univerzitě. Jednalo se o bílou fenu s drátovitou srstí a znaky na hlavě, která se velmi podobala dnešnímu standardu. Jack Russell provedl celou řadu křížení mezi různými pracovními jedno-barevnými či skvrnitými teriéry. Jeho záměrem bylo vždy zdokonalovat lovecké schopnosti, aniž by bral příliš velký ohled na jednotnost typu. Tato tradice křížení s jinými plemeny teriérů pokračovala i nadále.  Russell se rovněž snažil zkřížit plemeno s jinými plemeny psů, avšak potomci neodpovídali původnímu typu teriéra. Vzhledem k tomuto neuspokojivému výsledku byly takové pokusy ukončeny.

Od konce druhé světové války si plemeno získávalo stále větší oblibu na evropském kontinentu, zejména u lovců a jezdců. Kennel Club (Velká Británie) toto plemeno uznal dne 22. ledna 1990 a vydal oficiální prozatímní standard pod názvem Parson Jack Russell Teriér. FCI jej pak jako plemeno přijala do svého prozatímního seznamu 2. července 1990.

Stávající název Parson Russell Terrier byl plemenu udělen britským Kennel Club v roce 1999. Plemeno bylo definitivně uznáno F.C.I. dne 4. června 2001.
 
CELKOVÝ VZHLED: Dovedný, aktivní a energický pes, stavěný pro rychlost a vytrvalost. Celkové ztělesnění harmonie a pružnosti. Jizvy získané při práci jsou povoleny.
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Dobře vyvážené. Celková délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Délka od nosu ke stopu je mírně kratší než délka od stopu k týlu.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: V zásadě pracovní teriér se zvláštní schopností pracovat pod zemí i k běhu s honicími psy. Odvážný a přátelský.
HLAVA
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Plochá, přiměřeně široká, k očím se postupně zužuje.
Stop: Plochý.
 
OBLIČEJOVÁ PARTIE
Nosní houba: Černá.
Čelisti / zuby:  Čelisti silné, svalnaté. Zuby s dokonalým pravidelným a úplným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají dolní zuby a jsou kolmo vsazené do čelistí.
Oči: Mandlového tvaru, dosti hluboko vsazené, tmavé, s ostražitým výrazem.
Uši: Malé, ve tvaru písmene V, spadající dopředu, nesené těsně u hlavy; ohyb ucha nemá být výše, než je vrchol lebky. Kůže je střední tloušťky.
 
KRK: Souměrný, svalnatý, správně dlouhý, postupně se rozšiřující do ramen.
 
TRUP: Dobře vyvážený. Celková délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa.
Hřbet: Silný a rovný.
Bedra: Mírně klenutá.
Hrudník: Přiměřeně hluboký, nepřesahuje hloubkou úroveň loktů; průměrně velké ruce by jej měly za plecemi obepnout. Žebra nejsou přehnaně klenutá.
 
OCAS: Obvykle se kupíruje.
Kupírovaný: Délka obvykle doplňuje trup a umožňuje dobré uchopení rukou. Silný, rovný, středně vysoko nasazený, za pohybu nesen dobře vztyčený. 
Nekupírovaný: Přiměřené délky a co nejrovnější, dokreslující celkovou rovnováhu psa, silný u kořene a ke konci se zužující. Středně vysoko nasazený, za pohybu nesen dobře vztyčený.
 
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: Silné, musí být rovné, klouby nevtočené, ani vytočené.
Plece: Dlouhé, šikmé, dobře uložené vzad, jasně modelované v kohoutku.
Lokty: Přiléhají k tělu, volně pracují po stranách.
 
PÁNEVNÍ KONČETINY: Silné, svalnaté, s dobrým úhlením.
Kolena:Dobře zaúhlená.
Hlezna: Nízko posazená.
Zadní nadprstí: Rovnoběžná, přinášející velký hybný moment.
 
TLAPY: Kompaktní s pevnými polštářky, nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven.
 
CHODY / POHYB: Volný, živý, správně koordinovaný, s přímým posunem hrudních i pánevních končetin.
 
KŮŽE: Musí být silná a volná.
 
OSRSTĚNÍ
SRST: Přirozeně hrubá, uzavřená a hustá, ani drsná, ani jemná. Břicho a spodní strany osrstěné.
 
BARVA: Zcela bílá nebo převážně nebo s tříslovými, citrónovými či černými znaky nebo s jakoukoliv kombinací těchto barev, přednostně omezenými na hlavu nebo kořen ocasu.
 
VELIKOST:  
Psi        Ideální výška v kohoutku:          36 cm (14 palců).
Feny     Ideální výška v kohoutku:          33 cm (13 palců).
2 cm nad tento rozměr nebo pod něj jsou přípustné.
 
VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa
 
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
 
Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
 
Tento pozměněný standard plemena vstupuje v účinnost od dubna 2004.
(převzato z www.cmku.cz)